Tagalog »  Essentials »  Describe it

In this lesson you will learn about Describe it.

Malaki

[ Big - Malaki]

Big - Malaki - Malaki.

Children - Describe It

Want to explain how something looks like in Filipino? Here's a quick guide to common Tagalog adjectives pertaining to the shape and size of an object.

Size

Big: Ma-la-KI

Example: The elephant is big! Malaki ang elepante!

Small: Ma-li-IT

Example: I have a small cat. Mayroon akong maliit na pusa.

Shape

Wide : Ma-LA-pad

Example: Approaching a wide road. Malapit na ang malapad na daan.

Narrow: Ma-KI-tid

Example: The bridge has a narrow passage. Makitid ang daanan ng tulay.

Thick: Ma-ka-PAL

Example: That tree has a thick leaf. Makapal ang dahon ng punong iyan.

Thin: Ma-ni-PIS

Example: My hair looks thin. Mukhang manipis ang aking buhok.

Long: Ma-HA-ba

Example: The monkey's tail is long. Mahaba ang buntot ng Unggoy.

Short: Ma-ik-LI

Example: The crocodile's legs are short. Maikli ang mga paa ng buwaya.

Correct: TA-ma

Example: You must swim in the correct way. Lumangoy ka ng tama.

Subscribe to Youtube.com/dialect101com