Tagalog »  Basic »  Polite Remarks

In this lesson you will learn about Polite Remarks.

Maligayang bati

[ Congratulations]

Congratulations - Maligayang bati.

Basic - Polite Remarks

Filipinos are a very polite group of people. In this lesson, learn how to say polite expressions in Filipino.

Congratulations: Maligayang bati

Example: Congratulations on your new job! Maligayang bati sa iyong bagong trabaho!

Good luck: Suwertihin ka

Example: Good luck on your game! Suwertihin ka sana sa laro mo!

Sit down, please: Maupo kayo.

Can I help you?: May maitutulong po ba ako?

I hope you will have a great time in the Philippines: Umaasa akong magkaroon ka nang masasayang oras sa Pilipinas.

Condolences in your sorrow: Nakikiramay ako sa inyong pagdadalamhati.

Subscribe to Youtube.com/dialect101com