Tagalog »  Basic »  Expressing Thanks

In this lesson you will learn about Expressing Thanks.

Maraming salamat

[ Thank you very much!]

Thank you very much! - Maraming salamat.

Basic - Expressing Thanks

In this lesson, you will learn how to say thank you to your Filipino friends in Tagalog.

Thank you very much!: Maraming salamat !

Thank you for your gift: Salamat sa iyong regalo!

Thank you for all you have done: Salamat sa lahat ng iyong nagawa.

You're welcome: Walang anuman.

You're very kind: Napakabait ninyo.


Subscribe to Youtube.com/dialect101com